Blok maszyny

From Industrial-Craft-Wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages: EN

Blok maszyny
Machine ig.png
Properties
Type Block
Tool Grid Wrench.png
Stackable Yes (64)


Technical Details
UU Cost {{{uu_cost}}}
First appearance ?
ID IC2:{{{id}}}


Blok maszyny jest jednym z podstawowych elementów w IC². Jest zrobiony z 8 żelaznych płyt i może zostać przywrócony w 8 sztabek żelaza w craftingu.

Recipe (IC² v2.X)[edit]

To construct a machine block

Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Iron Plate.png
Grid Machine.png

See: Crafting Guide

To reclaim iron from a machine block:
Grid Machine.png
Grid Iron.png

Iron

Iron


Recipe (IC² v1.X)[edit]

To construct a machine block

Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Refined Iron.png
Grid Machine.png

To reclaim from a machine block

Grid Machine.png


Grid Refined Iron.png

Refined Iron

Refined Iron